Revizija, revizija!

Temeljem Zakona o knjižnicama, a na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća, te uz suglasnost ministra(ice) kulture donesen je “PRAVILNIK O REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE.”
Temeljem navedenog Pravilnika narodne knjižnica, kojima pripada Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa, obavezne su provoditi redovitu reviziju fonda knjižnične građe i to svakih šest godina (do 50.000 jedinica).
S obzirom na to da Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa prema inventuri s 31. 12. 2022. godine ima 36.690 jedinica knjižnične građe, a zadnja je revizija provedena 2017. godine, tekuća 2023. godina vrijeme je u kojem se ona treba provesti.
To konkretno znači:
1. Napraviti svu potrebnu proceduralnu dokumentaciju o provođenju revizije (Odluku o provođenju revizije, Imenovanje članove Povjerenstva, otpis, zapisnik…)
2. Revizija konkretno znači uzimanje u ruke svaku jedinicu knjižnične građe i utvrditi njezino stvarno stanje, označiti, utvrditi materijalnu vrijednost te napraviti otpis građe, to jest knjižniču građu vratiti na police.
3. Knjižnica obaviještava korisnike i građane o trajanju revizije. Većina knjižnica za to vrijeme nisu otvorene za korisnike, odnosno korisnici mogu samo vratiti posuđene građe, no ne i posuđivati.
4. Tijekom REVIZIJE dogovoreneo je da će KNJIŽNICA cijelo vrijeme biti OTVORENA za građanstvo, to jest korisnike, za što je potrebno napraviti potrebnu organizaciju poslova.
5. Mole se svi korisnici koji nisu vratili knjige, DVD-e i CD-e duže vrijeme da ih vrate. ZAKASNINA SE NEĆE OBRAČUNAVATI!
U Gradskoj knjižnica i čitaonici Duga Resa revizija počinje u ponedjeljak 20. ožujka, a predviđeno je vrijeme trajanja do sredine svibnja, odnosno sređivanje dokumentacije I provođenje procedure do kraja godine.