Pelud – iskra života

U ponedjeljak, 26. rujna, u 17:00 h započinje ciklus predavanja na temu zdravlja i kvalitete života.

Naime, kako je zapisano u Deklaraciji SZO-a iz Alma Ate 1974.  godine, zdravlje nije puko nepostojanje bolesti, već stanje potpunoga fizičkog, mentalnog, duhovnog i socijalnog blagostanja.

Predavač će biti Rajko Pavić, ing. agronomije, koji će govoriti o peludu kao savršeno uravnoteženoj hrani koja jača tijelo i čuva zdravlje. Predavanje je u Knjižnici na Dječjem odjelu.