Usluge i cjenik

Pravila posudbe i korištenje usluga knjižnice

  • Usluge knjižnice mogu koristiti samo članovi knjižnice, uz predočenje članske iskaznice
  • Odjednom se mogu posuditi 3 naslova na rok od 21 dan, nakon čega se plaća zakasnina
  • Rok posudbe moguće je produžiti samo jednom
  • Lektira se ne produžuje
  • Oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom za istovrsnu građu ili novčanom naknadom
  • Građa iz referentnih zbirki može se koristiti samo u Knjižnici
  • PRAVO NA UPORABU RAČUNALA DOBIVA SE UPISOM U KNJIŽNICU!

Cjenik usluga

  • Članstvo u Gradskoj knjižnici i čitaonici Duga Resa traje godinu dana od dana upisa

Usluga Cijena
članarina 30 kn
članarina za člana obitelji 20 kn
zakasnina po danu i primjerku 0,50 kn
duplikat ili zamjena članske iskaznice 5,00 kn
pretraživanje interneta 1/2 sata 5,00 kn
tiskanje crno-bijelo 1,00 kn
tiskanje u boji 2,00 kn
fotokopiranje A4 0,50 kn