Planovi i izvješća

2023.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

2022.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

2021.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Sporazum o reguliranju međusobnih prava i zakonskih obaveza javne nabave

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa objavljuje potrebe za nabavom roba, radova i usluga koje su uvrštene u Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa objavljuje potrebe za nabavom roba, radova i usluga koje su uvrštene u I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

2020.

Bilješke knjižnice

Proračun

2019.

Bilješke knjižnica

Proračun

2018.

Proračun

Bilješke knjižnice

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

2017.

Nepostojanje sukoba interesa

Proračun

Izvještaji proračuna, proračunskih i i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

2016.

Financijski izvještaj za razdoblje 2016.

2015.

Proracun.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje 2015.