Povijest

Povijest grada Duge Rese počinje izgradnjom i početkom rada Pamučne industrije 1884. godine. Početak rada Pamučne bio je i početak rada mnogih drugih ustanova: škola, bolnice, dječjih jaslica i vrtića, ali ne i knjižnice koja se otvara mnogo kasnije, točnije 15. 11. 1925. Kao razlog navodi se što je Pamučna kao dioničko društvo, vlasništvo bečkog trgovca Josefa Jeruzalema od samog početka posjedovala stručnu knjižnicu uglavnom na njemačkom jeziku.
Duga Resa 1. siječnja 1925. g. postaje središte općine, a trebalo je proći punih 29 godina da dobije svoju “prvu javnu općinsku knjižnicu”. Na dan otvorenja 15. 11. 1925. knjižnični fond je iznosio 1.162 sveska, odnosno 1.062 naslova. Od samog početka knjižnica ima svog stalnog knjižničara, učitelja Vjekoslava Mohorića.
Odlukom skupštine općine 17. siječnja 1966. Narodna knjižnica Duga Resa postaje “knjižnicom u sastavu” Narodnog sveučilišta Duga Resa koje 1998. g. mijenja naziv u Pučko otvoreno učilište. Knjižnica po “sili zakona” 29. siječnja 2007. postaje samostalna ustanova pod nazivom Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa. Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa nalazi se u samom centru grada u staroj stambenoj zgradi nazvanoj “Medved Zgrada” ili “Činovnički dom” na adresi Kasar 19. Knjižnica zauzima prostor od 230 četvornih metar (208 metara četvornih korisne površine). Ima tri odjela: Opći, Dječji i Studijski. Dječji odjel nastaje pripojenjem podrumskog prostora DIT-a 1998. g. (Društvo inženjera i tehničara Pamučne), a Studijski kupnjom privatnog stana veličine četrdesetak četvornih metara.
Početkom 2011. g. informatizirana je posudba u knjižnici, a korisnici dobivaju nove, dizajnirane iskaznice. Na dan 31. 12. 2013. knjižnica posjeduje 28 116 svezaka knjižne građe, te neknjižnu građu.