Čitajmo da ne ostanemo bez riječi !

čita

Početkom ovog mjeseca na Vladi RH usvojena je Nacionalna strategija za poticanje čitanja za buduće petogodišnje razdoblje 2017. do 2020. g. , a provoditi će je Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za to razdoblje osigurano je 3,3 milijuna kuna sredstava, dva milijuna u razdjelu Ministarstva kulture, a 1,3 na razdjelu MZO-a. Ciljevi Strategije specificirani kroz 15 specifičnih ciljeva i 42 mjere mogli bi se sažeti na tri ključna segmenta, uspostavljanje učinkovitog okvira za podršku čitanja, razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje, te povećana dostupnost knjiga i drugih čitalačkih materijala.

Dobro je da je donesena ovakva Strategija u kontekstu činjenice da se u Hrvatskoj čita 50 posto manje od prosjeka država EU, ili još jedan podatak da je primjerice u prošloj godini barem jednu knjigu pročitalo  tek polovicu građana Hrvatske.