Bach i u knjižnicama

johann-sebastian-bach

Dio projekta „Noć glazbe i Kava s Bachom“ provesti će se i u narodnim knjižnicama Karlovačke županije, Karlovcu, Dugoj Resi,  Ozlju i Vojniću.

Sutra, subota 24. ožujka 2018. g. u 10.00 sati na lokalnim radio postajama Hrvatski radio Karlovac i Trend radio može se poslušati jazz, bluz i rock koncert obrade Bachovih skladbi.

 U 10.30 sati može se putem live streama s kanala www.glazbena-ka.hr/live ili web stranice Glazbene škole Karlovac www.glazbena-ka.hr, pogledati i upoznati zbirku nota i vrijedne građe J. S. Bacha koju posjeduje knjižnica Glazbene škole Karlovac na Odjelu audiovizualne građe.

U 11.00 sati, putem istih internetskih veza, na Odjelu audiovizualne građe i u Knjižnici za mlade, može se poslušati zanimljivo predavanje o životu jednog od najvećih skladatelja svih vremena, J. S. Bachu. Predavanje je pripremila Tereza Špralja, muzikologinja Glazbene škole Karlovac, s učenicima povijesti glazbe. Na kraju predavanja otkrit će se što veže Karlovac i J. S. Bacha te pročitati pjesma slavnog karlovačkog pjesnika, akademika Slavka Mihalića, u čast njegovog 90. rođendana, uz klavirsku pratnju Preludija u C-duru J. S. Bacha
Možete se i fotografirati sa svih lokacija i svoje fotografije poslati na e-mail: glazbenaka@gmail.com